Meadow Burke

Kompleksowa oferta akcesoriów konstrukcyjnych i produktów zabezpieczających do konstrukcji betonowych.

Akcesoria do betonu Meadow Burke są używane w konstrukcjach prefabrykowanych, wylewanych na budowie. Są niezawodne dzięki inżynierskiej precyzji i rygorystycznej kontroli jakości.

Zastrzały „Super Braces” - Meadow Burke łączą lekkość z wysoką wytrzymałością, ułatwiając obsługę i solidne podparcie prefabrykatów betonowych.

Produkty inżynierskie do konstrukcji prefabrykowanych jak „Rapid Lok Ultimate” - stalowy zamiennik wsporników betonowych, upraszczają konstrukcję i obniżają koszty. Linia produktów Meadow Burke „Rapid Lift” jest również liderem w branży w zakresie podnoszenia i montażu prefabrykowanych płyt betonowych.

Produkty DSD i BLD Meadow Burke do połączeń dylatacyjnych stropów zapewniają przeniesienie sił poprzecznych i kompensację odkształceń oraz umożliwiają swobodne przemieszczenia wzdłużne i poprzeczne.

Odwiedź stronę Meadow Burke, aby uzyskać więcej informacji: