Zrównoważony rozwój

W Leviat, spółce należącej do CRH, zdajemy sobie sprawę, że jako globalny lider w naszym sektorze mamy do odegrania ważną rolę w rozwoju bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszego przemysłu, społeczeństwa i planety. Podbudowani naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, mamy ambitne cele i działania, które przyczyniają się do realizacji globalnych inicjatyw, w tym Porozumienia Paryskiego i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zrównoważone budownictwo

Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne dla bardziej zrównoważonego środowiska budowlanego

Leviat jest na czele zmieniającego się globalnego rynku budowlanego, gdzie zapotrzebowanie na zrównoważone produkty stale rośnie i ewoluuje. Zdajemy sobie sprawę z tego wyzwania i naszej odpowiedzialności za udostępnianie tych rozwiązań budowlanych, aby przyczynić się do rozwoju inteligentnych, zrównoważonych miast.

Nieustannie rozwijamy innowacyjne, zaprojektowane produkty i rozwiązania, aby pomóc naszym partnerom budowlanym w tworzeniu konstrukcji o doskonałych parametrach zrównoważonego rozwoju. Pomogliśmy stworzyć jedne z najbardziej energooszczędnych konstrukcji na świecie - co znalazło odzwierciedlenie w systemach oceny zielonych budynków, takich jak BREEAM, LEED i PassivHaus.

Nasze rozwiązania konstrukcyjne są stosowane we wszystkich rodzajach inwestycji, w tym w nowych domach, szkołach i szpitalach, i przyczyniają się do wydajności i integralności środowiska budowlanego przez cały okres eksploatacji obiektu.

Konstrukcyjne łączniki termoizolacyjne
Nasze wysokowytrzymałe, izolowane łączniki zapewniają przerwę termiczną w miejscach, gdzie znajdują się balkony, eliminując kondensację i rozwój pleśni oraz poprawiając efektywność energetyczną budynku.

ŁĄCZNIKI BALKONOWE HALFEN - HIT

ŁĄCZNIKI BALKONOWE HALFEN - HIT

Kotwy z włókien kompozytowych
Nasze innowacyjne kotwy z włókien kompozytowych minimalizują mostki termiczne w ścianach zbudowanych z betonowych płyt warstwowych, a ich montaż jest szybki i prosty.

KOTWY THERMOMASS

KOTWY THERMOMASS

Połączenia akustyczne

Nasze łączniki akustyczne przenoszą obciążenia i redukują przenoszenie dźwięku w miejscach połączeń w konstrukcjach żelbetowych, wspomagając koncentrację, relaks i sen w pomieszczeniach mieszkalnych.

ŁĄCZNIKI AKUSTYCZNE ASCHWANDEN

ŁĄCZNIKI AKUSTYCZNE ASCHWANDEN

Renowacje konstrukcji murowych

Nasze produkty do renowacji konstrukcji murowych wzmacniają i chronią obiekty istniejące. Przywracają one integralność strukturalną osłabionym murom i zwiększają odporność budynków na zagrożenia takie jak aktywność sejsmiczna.

KOTWY ŚCIENNE HELIFIX DRYFIX

KOTWY ŚCIENNE HELIFIX DRYFIX

Dekarbonizacja

Obniżenie naszego śladu węglowego w kierunku neutralności węglowej

W Leviat, ponownie analizujemy i przeprojektowujemy nasze produkty i procesy, aby wspierać przejście do gospodarki niskoemisyjnej. Priorytetowo traktujemy efektywność wykorzystania zasobów, stosowanie materiałów o wysokiej zawartości recyklingu oraz możliwość recyklingu naszych produktów po długim okresie użytkowania. Pomaga nam to odegrać rolę w przejściu od modelu liniowego łańcucha wartości do gospodarki cyrkularnej.

Doskonałość operacyjna jest siłą napędową wydajności i ciągłego doskonalenia naszych procesów. Wykorzystując najnowsze zasady Lean Six Sigma, pracujemy nad ciągłą poprawą jakości naszych produktów oraz redukcją odpadów, kosztów operacyjnych i czasu realizacji dostaw.

Za pośrednictwem CRH raportujemy nasze emisje CO2 zgodnie z Greenhouse Gas Protocol, w tym wszystkie emisje bezpośrednie (Zakres 1), emisje pośrednie wynikające z zakupu energii elektrycznej (Zakres 2) oraz wszystkie inne emisje pośrednie pochodzące ze źródeł, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy (Zakres 3).

 

„Zielona" energia

W dalszym ciągu zwiększamy wykorzystanie "zielonej" i własnej energii wytwarzanej na miejscu, jak np. nasze panele słoneczne w Brisbane w Australii.

Elektryfikacja pojazdów

Zobowiązujemy się do kontynuowania procesu przechodzenia naszej floty samochodowej na pojazdy elektryczne i rozszerzenia tej polityki na nasze wózki widłowe.

W Leviat, spółce należącej do CRH, jesteśmy zaangażowani w mierzenie, raportowanie i ciągłe doskonalenie naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze dane znajdują odzwierciedlenie w corocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju CRH, który od 2005 roku jest poddawany niezależnej weryfikacji.

Bezpieczeństwo

Ponad wszystko

Do bezpiecznej pracy podchodzimy bezkompromisowo.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i w Leviat jesteśmy zjednoczeni we wspólnym celu - aby nikomu nic się nie stało w pracy.

Wdrażamy odpowiednie systemy zarządzania bezpieczeństwem w każdym miejscu, wykraczając poza wymagania przepisów, aby zapewnić, że Leviat zapewnia bezpieczne, zdrowe i opiekuńcze środowisko. Jako firma CRH, stosujemy się do obowiązkowych Zasad Ratowania Życia CRH. Zasady te dotyczą obszarów większego ryzyka, w tym bezpieczeństwa wykonawców, izolacji energetycznej maszyn i transportu na budowie, pomagając nam eliminować krytyczne zagrożenia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i wdrażać skuteczne rozwiązania kontrolne we wszystkich pozostałych miejscach.

Integracja i różnorodność

Leviat to globalna społeczność składająca się z 3000 osób zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Jesteśmy dumni z naszej różnorodności kulturowej i różnych perspektyw, jakie nam ona zapewnia. Zdajemy sobie również sprawę, podobnie jak wiele firm w sektorze budowlanym i inżynieryjnym, że możemy się jeszcze poprawić. Nasza Rada ds. Integracji i Różnorodności (I&D) zapewnia strategiczny kierunek, nadzór i odpowiedzialność w tym obszarze.

Dążymy do stworzenia kultury integracyjnej, która przyciąga, rozwija i zatrzymuje zróżnicowaną grupę ludzi oraz możliwość bycia najlepszymi, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym.